Sigorta şirketleri başvuru formlarında açık rıza almalı mı?

Paylaş

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Sigorta şirketleri başvuru formlarında açık rıza almalı mı?

Uluslararası metinlerde de kendine yer bulan ve dünyada son derece önemli bir yere sahip olan açık rıza terimi ile başvuru formlarında sıklıkla karşılaşılabiliyor. Kişilerin verilerinin işlenmesine dair rıza vermesi olarak tanımlanabilen açık rıza yalnızca özgür iradeyle açıklanabiliyor.
Aynı zamanda açık rızanın belirli bir konuyla ilişkili olması ve bilgilendirmeye dayalı olması da önem arz ediyor. Özellikle başvuru formlarında karşımıza sık sık çıkan açık rıza kavramı sigorta şirketleri tarafından da karşınıza çıkarılabiliyor. Sigorta şirketleri, çeşitli başvuru formlarında belli konulara ilişkin rızanızı alabiliyor. Bu bağlamda özel nitelikli verilerinize de özel uygulamalar yapılıyor.

Açık Rıza Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle açık rıza kavramı da hepimizin hayatına girmiş bulunuyor. KVKK maddelerinde açık rıza “Bir konuya ilişkin, bilgilendirmelere dayanan ve yalnızca özgür irade yoluyla açıklanan rıza” şeklinde tanımlanıyor. KVKK maddelerinin yanı sıra açık rıza anayasa maddelerinde de kendine yer buluyor.

Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasına göre kişisel veriler ancak ve ancak kanunda öngörülen durumlarda veya kişilerin açık rızasıyla işlenebiliyor. Bu kapsamda hüküm altına alınan açık rıza ile kişilerin hak ve özgürlükleri de güvence altına alınıyor.

Kanun ve anayasa kapsamlarında kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemiyor. Aynı zamanda özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmadan işlenmesi de kanunlarla yasaklanıyor. Bunun yanı sıra kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan aktarılamıyor ve açık rıza olmadan yurt dışına bilgi aktarımları da böylece engelleniyor.

Uluslararası bir kavram olan açık rıza dünya genelinde son derece önemli bir kavram hâline geliyor. Avrupa Birliği Direktifine göre açık rıza ilgili kişinin kendi özgür iradesiyle, konuya ilişkin bilgi sahibi olarak, tereddütsüz bir biçimde ve yalnızca yapılan işlemle sınırlı olmak kaydıyla verdiği beyan olarak tanımlanıyor. Avrupa Birliği’nde yalnızca özel nitelikli veriler için açık rıza alınıyor. Ancak ülkemizdeki kurallara göre kişilerin her türlü kişisel verisi işlenirken açık rızaya ihtiyaç duyuluyor.

Rızayı açıklamanın nedeni ve önemli olmasının sebeplerinden biri de veriyi işleyen kişi veya kuruma fiil konusunda yol gösterici olması. Bu kapsamda açık rıza her iki taraf için de büyük önem arz ediyor.

Açık Rızanın Unsurları Nelerdir?

Açık rıza tanımlamalarda da görüldüğü üzere çeşitli unsurları ve şartları bünyesinde barındırıyor. Bunlardan biri açık rızanın belirli bir konuya ilişkin olması. Bu unsur kapsamında verilen rızanın geçerli olabilmesi adına rızanın belli bir konuyu kapsaması gerekiyor. 

 Aynı zamanda açık rıza bu kapsamda ilgili konuyla sınırlı kalıyor. Diğer konular için tekrar bir açık rıza verilmesi gerekiyor. Veri sorumlusu tarafından açık rızanın hangi sebepler ve hangi konular nedeniyle alındığının net, anlaşılır ve belirgin bir biçimde açıklanması rızanın geçerliliğini sağlıyor.

Buna göre genel bir açıklama, açık uçlu, belirsiz ve anlaşılır olmayan maddeler açık rıza metninin geçerliliğini ortadan kaldırıyor. Bu unsur kapsamında eğer daha fazla konu hakkında açık rıza alınması gerekiyorsa ayrı ayrı işlemler yapılması veya tek bir metinde tüm konuların ortaya koyulması önem arz ediyor.
Açık rıza unsurlarından bir diğeri rızanın bilgilendirmeye dayanması durumu olarak öne çıkıyor. Bir irade beyanı olan açık rızada kişinin neye özgür bir şekilde rıza gösterdiğini bilmesi gerekiyor. Aydınlatma yükümlülüğü kavramıyla da ilişkili olan bu unsurda kişinin yalnızca açık rıza durumundan değil, rızanın sonuçlarından da haberdar olması açık rızanın geçerliliğini sağlıyor.
Bu kapsamda bilgilendirmelerin açık ve anlaşılır bir biçimde gerçekleşmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu unsurda bilgilendirme rıza vermeden önce yapılıyor. Kişinin kendi geleceğini belirlemesine de katkı sunan rızanın bilgilendirmeye dayanması unsuruyla ileride doğacak problemlerin önüne geçilebiliyor.
Üçüncü ve son madde ise açık rızanın özgür iradeyle açıklanması. Kişilerin irade beyanı olarak verdiği açık rıza ilgilinin yaptığı davranışın bilincinde ve kendi özgür iradesiyle olması durumunda geçerlilik kazanıyor. Aksi takdirde, kişinin özgür iradesini yaralayacak her türlü durumda verilen rıza da yaralanıyor.
Hata ve hile gibi şekillerle kişilerin özgür karar verebilmesi mümkün olamıyor. Bu gibi durumlarda da doğal olarak özgür iradeden hiçbir şekilde söz edilemiyor. Tarafların eşit olmaması gibi bir durumda rızanın özgür iradeyle verilip verilmediğinin değerlendirilmesi gerekiyor.

KVKK Uyum Sürecini Zahmetsizce Tamamlayın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamında kişisel verilerinizi zahmetsizce koruma altına almak ve VERBİS yükümlülüğünüzü yerine getirmek için KVKK uzmanlarımızdan hemen destek alın!

Sigorta Şirketlerinde Açık Rıza Metinlerinde Özel Nitelikli Verilere İlişkin Uygulamalar

Kişisel verileri açık rıza kapsamında işleyen kurumlardan biri de sigorta şirketleri oluyor. Sigorta şirketleri, diğer her tür kurum ve kuruluş gibi çeşitli uygulamalarla kişisel verilerinizi işleyebiliyor. Aynı zamanda şirketler kişisel verileri işlerken kişiye gerekli tüm haklarını sunuyor ve verilerin hangi kapsamda kullanılacağın konusunda açık rıza metni aracılığıyla bilgilendirmeler yapıyor.

Sigorta şirketleri genellikle sağlık verisi, cinsel hayata ilişkin veriler, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgileri, ırk veya etnik köken, ceza mahkumiyetleri veya güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlarla ilgili veriler, kılık ve kıyafet bilgisi gibi özel nitelikli verileri kişilerden talep edebiliyor. 

Kişisel veriler için farklı düzenlemeleri ilgiliye sunan sigorta şirketleri, verilerin öğrenilmesiyle kişilerin mağdur olmasına da engel oluyor. Böylece kişiler sigorta şirketleri tarafından her türlü açık rıza hakkını kullanabilir hâle geliyor.

Özel nitelikli kişisel verilerin diğer verilere göre daha sıkı bir biçimde korunması gerektiğinden sigorta şirketleri de bu kapsamda tedbirler alıyor. Kişilerin ayrımcılığa maruz kalmasına sebebiyet verebilecek her türlü veriyi özel nitelikli veri sayan sigorta kuruluşları özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde bu verilere diğer verilerde alınan tedbirlere ek olarak daha fazla tedbir ve güvenlik önlemi alıyor
KVKK maddeleriyle önlemlerini alan sigorta şirketleri, başvuru formlarında ilgili hakkı ve tedbiri, bu tedbirin dayanağı olan maddeyi kişilere sunuyor. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı veren sigorta şirketleri aynı zamanda bilgi talep etme, amaca uygun kullanım, üçüncü kişiler hakkında bilgi alma, düzeltme isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, doğan olumsuz sonuçlara itiraz etme, verilerin aykırı işlenmesiyle doğan zararın giderilmesini isteme gibi haklarla da ilgililerin verilerini koruma altına alıyor.

Başvuru Formlarında Açık Rıza Alınmalı Mı?

Birçok kurum veya kuruluşta olduğu gibi sigorta şirketleri de karşı taraftan açık rıza alabiliyor. Sigorta şirketleri, sundukları hizmetler doğrultusunda kişilerin açık rızalarına, özel nitelikli verilerine ve daha birçok bilgiye ihtiyaç duyabiliyor. Aksi takdirde sundukları hizmetlerin geçerliliği kalmıyor.
Bu kapsamda sigorta şirketlerinin açık rıza alması gerekiyor. Ancak şirketlerin kişilerin açık rızasını alırken ve verilerini işlerken KVKK maddelerine uyması, açık rıza unsurlarına dikkat etmesi, karşı tarafın hak ve özgürlüklerini bilmesi ve buna uygun davranması gerekiyor.

Kişilerin sigorta şirketlerine açık rıza verirken özgür irade sahibi olmaları gerekiyor. Aksi takdirde açık rızanın geçerliliği kalmıyor. Kişilere verilerin işlenme sürecine dair bilgilendirmelerin yapılması, bilgi verme süreçlerinin en iyi şekilde tamamlanması karşılıklı güven konusunda da fayda sağlıyor.

Gerekli tüm maddelere ve kurallara dikkat edildiğinde sigorta şirketlerinin açık rıza almasının önünde bir engel kalmıyor.

Lundo Data, şirketinizin KVKK riskini hızlıca tespit ediyor. Aynı zamanda Lundodata VERBİS kayıt desteği, veri güvenliği, KVKK eğitimi gibi hizmetler de sunuyor. İhtiyacınız olan hizmete Lundo Data web sitesi üzerinden siz de ulaşabilir, danışmanlık ve teknoloji desteği alabilirsiniz.

güncel haberler

Veri Sorumlusu Avukata 125.000 TL İdari Para Cezası

Ücretsiz Ön Analiz Raporu-KVKK Risk Ölçer
Aşağıda bulunan iki maddeden birisi sizi ilgilendiriyor ise VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüsünüz demektir.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

VERBİS Nedir?

VERBİS kayıt desteği için HEMEN başvur!

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Lundo Data tarafından hazırlanmıştır.

Lundo Data Şirketi olarak kişisel verileriniz; hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda başvuru yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rıza alınması halinde iş ortaklarına, tedarikçilere, 3. kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Lundo Data Şirketi’ne yazılı olarak veya info@lundodata.com kurumsal elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Lundo-Data-Popup

Lundo Data İle

Şirketini Korumaya Başla!