VERBİS Nedir? Nasıl Kayıt Olunur?

Paylaş

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

VERBİS Nedir? VERBİS Kaydı Nasıl Yapılır?

VERBİS nedir? VERBİS açılımı veri sorumluları sicil bilgi sistemidir. Kullanıcıların kişisel bilgileri, tüzel ve gerçek kişiler tarafından kayıt altına alınır. Bu kaydı yapan kişilere veri sorumlusu ismi verilir. Veri sorumluları, veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgilerini kayıt olarak beyan ederler. Bu beyanlar Veri Sorumluları Sicili’ne kaydedilir. Böylelikle gerçek ve tüzel kişilere ait özel bilgilerin tamamı bir kategorizasyon sistemi altında sınıflandırılmış olur. Veri girişlerinde toplanan bilgilerin tamamı, KVKK’ya bağlantılı olarak korunan bir sistem ile saklanır.

Kişisel Bilgiler Neden Önemlidir?

Bilgi iletişimi küresel hale geldikçe kişisel mahremiyetin paylaşılması ve kişisel bilgilerin anonimleştirilmesi sorunu ortaya çıkar. Kullanıcılar, zaman zaman hiç tanımadıkları firmalar tarafından aranarak ya da SMS yoluyla ulaşılarak reklam bombardımanına maruz kalırlar. Bu durum, tüketicinin bilgilerinin, onun izni olmadan paylaşılması anlamına gelir. Bu reklam ve bilgi bombardımanı, tüketicinin özel bilgilerinin anonimleştirilmesi demektir. Kişisel mahremiyetin korunması konusunun kanunlaştırılması, bu sürecin sonucu olarak ortaya çıkar.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, bireylerin özel hayatının da korunması anlamına gelir. Özel hayatın gizliliği ilkesi ile kendi kimlik bilgilerini, mesleğini, banka hesap bilgileri gibi finansal bilgileri paylaşan kullanıcı, bilgilerini verdiği firmalara güvenir. Güvenin kanunlaştırılması ile tüm bilgiler devlet güvencesi altında korunmuş olur. Kişisel Verileri Koruma Kanunu sayesinde bireylerin meslek, telefon numarası, e-mail adresi gibi kişisel ulaşım yolları, dini ve siyasi eğilimlerine kadar tüm verileri gizli tutulur. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından gizlenen kullanıcı bilgileri, kullanıcının izni dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılır. VERBİS sisteminde veriyi toplayan firmanın hangi verileri topladığının envanterini vermesi ve bu envanter hakkında raporlamalar yapması önemlidir.

Sosyal Medya'da Paylaşılan Kişisel Veriler

Sosyal medya mecralarında kişinin kendisi tarafından halka açık olarak paylaşılan bilgilerin tamamı, kullanıcının inisiyatifi ile paylaşıldığı için anonimdir.

VERBİS tarafından envanter haline getirilen bilgiler de firmaların kullandıkları veri alışverişinin kategorizasyonunun sağlanması amacını taşır. Firma, VERBİS’e verdiği bilgilerde kullanıcıların hangi bilgilerini kaydettiğini, bu bilgilerle ne yapacağını ve kimlerle paylaşabileceğini açıklamak zorundadır. Kişisel bilgilerin VERBİS envanteri dışında paylaşılması, yine Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na karşı gelinmiş bir hareket olacağından, hukuki süreç gerektirir. VERBİS’in asıl amacı, firmaların paylaştıkları bilgileri kontrol etmektir. Bilgi alışverişinde oluşabilecek bir sızıntıda VERBİS, firmanın süreç akışındaki aksaklıkları inceleyerek gerekli kararı vermek üzere oluşturulmuş bir kurumdur.

VERBİS Nedir? VERBİS Ne İşe Yarar?

VERBİS nedir? VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin hangi bilgileri biriktirdiğini kategorik olarak aktardığı bir sistemdir. Veri işleme sistemleri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na bağlantılı olarak yapılır. VERBİS giriş sistemi 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Resmî Gazete aracılığı ile yayımlandıktan sonra kanun hükmünde kararname olarak kabul görmeye başlar. Verileri topayan kurum veya kuruluşun hangi bilgileri kaydettiğini ve kullandığını, verilerin kategorizasyonu, kuruluşun veri envanterlerinin belirlenmesi, bireylerin hangi güvenlik önlemlerine sahip olduğunu bilmesi açısından kayıt tutulması önemlidir. Herhangi bir data sızıntısı durumunda, KVKK envantere bakarak bilginin nereden sızdığını denetler.

VERBİS Kayıt

VERBİS’e yalnızca internet üzerinden kayıt yapılır. Sicil işlemlerinin tamamı da aynı şekilde yürütülür. Kayıt olmak için https://verbis.kvkk.gov.tr/ linki kullanılır. Siteye girildiğinde üç giriş yöntemi görülür. Bu girişler şöyledir:

Veri Sorumlusu Yönetici Girişi: Sicile kayıttan önce veri sorumlusunun atanacağı ve kurum tarafından onaylandıktan sonra parola değiştirme, irtibat kişisi atama, bildirimleri görüntüleme ve sicil kaydını silme gibi işlemleri yapacağı bölümdür.
Sicile Kayıt: Sorumlu tarafından atanmış irtibat kişisinin sicil kaydının tamamlanabileceği bölümdür.
Sicil Sorgulama: Bu bölüm, veri sorumlularınca sicile kayıt yükümlülüğü dahilinde VERBİS’e girmiş oldukları bilgilerin kategorik olarak herkes tarafından görüntülenebileceği bölümdür.
Bu seçeneklerden en üstteki, yani veri sorumlusu yönetici girişi seçildiği zaman üç seçenek karşınıza çıkacaktır. Bu seçenekler şöyledir:

Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi: Türkiye’de bulunan yerleşik gerçek veya tüzel kişiyseniz VERBİS’e kayıt olmak için bu butonu tıklayarak açılan formu doldurmanız gerekir.
Yurt Dışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi: Türkiye dışında bulunan veri sorumlusu adına işlem yapacak kişilerin, veri sorumlusu temsilcisi olarak, bu butonu tıklamaları ve açılacak formu doldurmaları gerekir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kamu kurumları, bu butonu tıklayarak ilgili formu doldurmalıdır.

VERBİS Nedir? VERBİS'in Açılımı Nedir? Verbis Başvuru

VERBİS Kaydı Nasıl Yapılır?

KVKK’nın internet sitesine girerek VERBİS’e ulaşabilir ya da https://verbis.kvkk.gov.tr/ internet sitesinden doğrudan sisteme girebilirsiniz. İlk adım, veri sorumlusu yöneticisini belirlemektir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirler. Sistemin kurulumu ve yönetiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi temsil eder. Tüzel kişiler, verilerin işlenmesi ile ilgili olarak kendileri veri sorumlusu olurlar. Hukuki sorumluluk da tüzel kişinin kendisinde doğar. Kamu hukuku tüzel kişiler ve özel hukuk tüzel kişiler bakımından farklılık gözetilmez. Sorumludan beklenen, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” gerçekleştirileceği sorularını cevaplamasıdır.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından sorumlu olarak tayin edilen kişinin bilgileri, ilgili form doldurularak VERBİS yönetimine iletilir. Yurt içinde yaşayan yerleşik gerçek kişilerin veri sorumlusu olabileceği bilgi formu için giriş ekranında, kişinin TCKN’si ya da VKN girişi yapması, vergi dairesini bulması, güvenlik sorusunu yanıtlaması gerekir. Tüm bu bilgiler girildikten sonra “Unvanı/Adı Getir” butonuna tıklayarak Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden kendi bilgilerini çağırıp formu otomatik olarak doldurabilir. Formda veri sorumlusu, e mail adresini ve telefon numarasını kendisi girmelidir. E-mail adresinin kurumsal uzantılı olması tercih edilir. Telefon numarasının da SMS gönderilerinin sağlıklı iletilebilmesi açısından GSM operatörüne bağlı bir cep telefonu numarası olması önem taşır.

Veri Sorumlusu Yurtdışında İse?

Yurt dışında gerçek / tüzel kişi olan veri sorumlusunun temsilcisi iseniz, ilgili butonu tıklayarak formu doldurabilirsiniz. Bu noktada veri sorumlusunun, temsilci atamasını resmi kanallarla yapması gerekir. Temsilcinin, Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel kişi ya da Türk vatandaşı bir gerçek kişi olması zorunludur. Yurt dışındaki tüzel kişiliğin sorumluları, veri sorumlusu temsilcisi olarak atadıkları kişiye dair aldıkları kararın tasdikli bir örneğini kuruma iletmelidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının formları da benzer şekilde doldurulmalıdır.
Söz konusu formu doldurduktan sonra ıslak imza ve kaşeli olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na göndermeniz gerekir. Başvurudan sonra başvuru kontrol butonunu tıklayarak durumunuzu öğrenebilirsiniz.
VERBİS kayıt desteği için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VERBİS Kayıtlarında Hangi Bilgiler İstenir?

VERBİS kayıtları temelde kayıt alan şirketlerin, kişilerin hangi bilgilerini kaydettiğini bildirdiği bir envanter havuzudur. Bu veri havuzunda çeşitli kategorizasyonlarla ayrıştırılmış bilgiler yer alır. Temelde VERBİS’te kişilerden şu bilgiler istenir:

• Veri sorumlusunun vergi no ve adres bilgileri
• Yurt dışı firmasıysa atanan veri sorumlusu temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
• Verileri saklanan kullanıcıların ait olduğu gruplar ve kullanıcıya ait veri kategorizasyonu ile ilgili açıklamalar
• Kullanıcının kişisel verilerinin neden işlendiği (işlenme amacı)
• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcılar ve / veya alıcı grupları
• Başka ülkelere aktarılabilecek ya da aktarılması muhtemel kişisel veri bilgileri
• Kişisel veri güvenliğini sağlamak için firmanın almış olduğu tedbirler
• Kişisel veri işlenirken geçirilen en fazla süre

Bu bilgilerin girilmesinden sonra bilgilerde bir hata ya da eksiklik olup olmadığının kontrolü sistem tarafından gerçekleştirilir. Kontrol sağlandıktan sonra “Başarılı” pop up’ı çıkarak bilgileri tamamen doğru aktarmış olduğunuz onaylanır.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşleniyor?

Veri sorumluları sicili, kişisel verileri barındırmaz. VERBİS sistemi, kullanıcıların kişisel bilgilerini değil, başlıklar halinde kategorik olarak hangi tür kişisel verilerin ne amaçla işlendiği odaklıdır. Ayrıca bu bilgilerin işlenme amacı, ne kadar süreyle tutulacağı ve kategorik bazda hangi grup ve kişilerle paylaşılabileceği gibi bilgilerin girilmesi yeterli olur. Bu nedenle VERBİS’te kişisel veri bulunması ve bu verilerin kamuya duyurulması gibi bir durum söz konusu olamaz.
6698 sayılı kanunun 16. Maddesi, veri sorumlusunun adı soyadı ve irtibat adresi ile atadığı temsilcinin ad soyad ve adres bilgileri, ilgili kişilerce gerektiğinde başvuru yapılabileceği için yayımlanmak zorundadır. Bu bilgiler, VERBİS’te yer alacaktır. Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda aynı kanunun 18. Maddesi (ç) bendinde belirtilen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca uygulanacak 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası hükmü işleme konur.
Siz de verilerinizin KVKK kapsamında denetim altına alınmasını, yasal sürece uyumlu olmayı ve sürekli güncellenen eğitimler almak istiyorsanız lundodata.com’u ziyaret edin.

KVKK Uyum Sürecini Zahmetsizce Tamamlayın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamında kişisel verilerinizi zahmetsizce koruma altına almak ve VERBİS yükümlülüğünüzü yerine getirmek için KVKK uzmanlarımızdan hemen destek alın!

güncel haberler

Veri Sorumlusu Avukata 125.000 TL İdari Para Cezası

Ücretsiz Ön Analiz Raporu-KVKK Risk Ölçer
Aşağıda bulunan iki maddeden birisi sizi ilgilendiriyor ise VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüsünüz demektir.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

VERBİS Nedir?

VERBİS kayıt desteği için HEMEN başvur!

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Lundo Data tarafından hazırlanmıştır.

Lundo Data Şirketi olarak kişisel verileriniz; hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda başvuru yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rıza alınması halinde iş ortaklarına, tedarikçilere, 3. kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Lundo Data Şirketi’ne yazılı olarak veya info@lundodata.com kurumsal elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Lundo-Data-Popup

Lundo Data İle

Şirketini Korumaya Başla!