Veri İhlali Bildirimi-UPİ Trans Dış Ticaret AŞ

Paylaş

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Veri İhlali Bildirimi-UPİ Trans Dış Ticaret AŞ

UPİ Trans Dış Ticaret AŞ veri ihlali bildirimi hangi ihlalleri kapsıyor? UPİ Trans Dış Ticaret AŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kuruluna veri ihlali bildiriminde bulunuldu. UPİ Trans Dış Ticaret AŞ’de 29.10.2020 tarihindeki ihlalden etkilenen kişi sayısının belli olmadığı bildirildi.

UPİ Trans Dış Ticaret AŞ Veri İhlali Bildirimi Detayları

UPİ Trans Dış Ticaret AŞ veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin; Şirket sunucularının siber saldırı (fidye yazılımı) sonucu şifrelenmesi ve verilere ulaşılamaması şeklinde gerçekleştiği,
  • İhlalin 29.10.2020 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştiği ve aynı tarihte tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, finans, pazarlama verileri ile görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
  • İhlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin; felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, sağlık bilgileri ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler olduğu,
  • İhlalden çalışanlar, kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel müşteriler ile henüz tespit edilemeyen kişilerin etkilendiği,
  • İhlalden tahmini 50 kişinin etkilendiği, ancak kişi sayısının tam olarak tespit edilemediği
    ifade edilmiştir.

Resmi kamuoyu duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kanun gereği veri ihlali bildirimi en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirilmek zorunda. UPİ Trans Dış Ticaret AŞ  Veri İhlali Bildirimi veri sorumlularına ait incelemelerin devam ettiği, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06.11.2020 tarih ve 2020/84 sayılı kararlarında ifade edilmiştir. Şirketiniz için veri ihlalinden kaçınma ipuçlarına göz atabilir, VERBİS kayıt desteği alarak şirketinizi koruyabilirsiniz.

güncel haberler

Veri Sorumlusu Avukata 125.000 TL İdari Para Cezası

Ücretsiz Ön Analiz Raporu-KVKK Risk Ölçer
Aşağıda bulunan iki maddeden birisi sizi ilgilendiriyor ise VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüsünüz demektir.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

VERBİS Nedir?

VERBİS kayıt desteği için HEMEN başvur!

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Gönder butonuna basarak Aydınlatma Metnini okuduğunuzu onaylıyorsunuz.

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Lundo Data tarafından hazırlanmıştır.

Lundo Data Şirketi olarak kişisel verileriniz; hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda başvuru yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rıza alınması halinde iş ortaklarına, tedarikçilere, 3. kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Lundo Data Şirketi’ne yazılı olarak veya info@lundodata.com kurumsal elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Lundo-Data-Popup

Lundo Data İle

Şirketini Korumaya Başla!